Bat
Bat
Bat 2
Bat 2

Baynostics presenteert de BAT

De BAT is een nieuwe test voor het screenen op problematisch alcoholgebruik.

Objectief, effectief, kostenefficiënt.

Bent u geïnteresseerd om meer te weten over wat de BAT voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op via info@baynostics.com

Wat is de BAT?

De BAT (Bayesiaanse Alcoholisme Test) is op dit moment de meest accurate en krachtige test voor het screenen op alcoholmisbruik. 

De BAT maakt gebruik van 7 verschillende bloedwaardes en combineert deze tot één eenduidige BAT-score. De BAT-score is een maat voor risico op schadelijk alcoholgebruik.

De BAT wordt gebruikt door overheden, de reguliere gezondheidszorg, de transportsector en vele andere instellingen om de negatieve impact van overmatig alcoholgebruik in kaart te brengen en – waar mogelijk – beleid toe te passen om deze impact te verminderen.

BAT: hoe werkt het?

Na het bestellen van de BAT via deze website ontvangt u een persoonlijke testing-kit op het door u aangegeven adres. Deze kit neemt u mee naar de dichtstbijzijnde aan Medial verbonden laboratorium (Medial is toonaangevend bedrijf op gebied van clinische testen). Het is niet nodig van tevoren een afspraak te maken.

Op de Medial locatie of aan Medial verbonden ‘prikpunt’ wordt het benodigde bloed afgenomen voor analyse in het centrale laboratorium.

Op basis van de resultaten wordt de BAT score vastgesteld. De score ligt tussen de 0 en 100 waarbij 100 staat voor zeer groot risico op schadelijk alcoholgebruik en 0 voor een verwaarloosbaar risico op schadelijk alcoholgebruik. 

Het uitwerken van de testresultaten duurt maximaal 5 werkdagen. De uitslag wordt naar het door u opgegeven adres verstuurd.

Voor grotere opdrachten is het mogelijk de logistiek af te stemmen op uw specifieke situatie.